NASI UCZNIOWIE PO RAZ DRUGI W PORTUGALII

14 listopada 2015 roku dziesięciu uczniów z Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach wyjechało na praktyki do Portugalii. Uczniowie rozpoczęli 4-tygodniową przygodę, którą daje im nowy program ERASMUS+.  Przed wyjazdem do Portugalii uczniowie uczestniczyli w zajęciach kulturalno-językowych.

Program wymiany młodzieży „Erasmus+” to przede wszystkim nowe możliwości dla młodych ludzi.
 Z tej szansy skorzystał Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach podpisując umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu Increasing Job Opportunities for Nutrition Courses Students.  Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem programu Erasmus+ jest poprawa jakości, jak i zwiększenie przydatności kwalifikacji oraz umiejętności językowych i zawodowych, co zapewne zwiększy szansę pracy naszych uczniów na krajowym i europejskim rynku pracy. Współpraca zagraniczna otwiera bowiem nowe perspektywy. To ogromne ułatwienie w szlifowaniu takich umiejętności jak: praca w międzynarodowej grupie, samodzielność, tolerancja, zaufanie, umiejętność rozwiązywania problemów, ciekawość, zwiększenie poczucia własnej wartości, samooceny, świadomości planowania własnej ścieżki zawodowej, jak i poznanie praktycznej strony zawodu, organizacji pracy, a także nawiązanie kontaktów zawodowych - relacjonuje jedna z uczestniczek wyjazdu.

Z doświadczeniem międzynarodowym znacznie lepiej poradzą sobie uczniowie naszej szkoły na rynku pracy, bo te zdobyte umiejętności na pewno zostaną docenione przez potencjalnego - przyszłego pracodawcę.

Trzymamy kciuki za naszych podopiecznych, życzymy im powodzenia i czekamy na relacje z praktyk już przez samych uczestników.

D.Jezioro, J.Doroba