OFERTA PRACY

Dyrektor Zespołu Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach informuje, że w okresie kiedy nie prowadzimy naboru na wolne stanowiska pracy, nie przyjmujemy podań o pracę i CV. Natomiast każde podanie o prace wraz z CV, które wpłynie do naszego Zespołu w okresie nierekrutacyjnym, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, zostanie zniszczone. Podanie o prace na stanowiska nauczycieli i pracowników niepedagogicznych będą przyjmowane tylko w okresie rekrutacji.