FINAŁ KAMPANII SZKOLENIOWEJ

 Fnałowego kampanii szkoleniowej

Uczniowie naszej szkoły z klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej: Damian Kujda, Adam Mik, Jarosław Nędza oraz Arkadiusz Ochał pod opieką p. Tomasza Klimka, po udanych kwalifikacjach okręgowych odbytych 16 listopada 2015 r. zakwalifikowali się do etapu finałowego kampanii szkoleniowej „Słońce, wiatr, biomasa, woda, Podkarpaciu energii doda”.

Finał odbył się 27 listopada 2015 r. w auli Politechniki Rzeszowskiej. W końcowej fazie kampanii uczestniczyło około 100 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Podkarpacia. Z pośród wszystkich uczestników laureatami zostało dwóch naszych uczniów – Damian Kujda zajął IV miejsce, natomiast Jarosław Nędza – V miejsce. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi i rzeczowymi, a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Naszym uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów.