PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W bieżącym roku szkolnym będą prowadzone w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej warsztaty dla rodziców dzieci prezentujące trudne zachowania ADHD, ODD.

Załącznik nr 4. Harmonogram Dni Otwartych Poradni (Soboty konsultacyjne )
I. 24 października 2015r [9.00-13.00]
II. 12 marca 2016r [9.00-13.00[

W czasie dni otwartych będą prowadzone porady, konsultacje z psychologami, pedagogami, logopedami, doradcą zawodowym, dyrektorem dla rodziców, dzieci i młodzieży, nauczycieli (bez wcześniejszego umawiania się).

Załącznik nr 3 Harmonogram warsztatów dla rodziców.

Warsztaty dla dobrych rodziców dzieci prezentujących trudne zachowania (ADHD, ODD) w roku szkolnym 2015/2016 - II cykl.
Warsztaty będą odbywac się w Poradni w godzinach:
15.30 – 17.00
Harmonogram warsztatów :

 • I spotkanie 13.01.2016r. „Technik skutecznego wydawania poleceń”
 • II spotkanie 27.01.2016r. „ADB trudnego zachowania”
 • III spotkanie 10.02.2016r. „System pochwał i nagród”
 • IV spotkanie 24.02.2016r. „Wprowadzenie systemu norm i zasad domowych”
 • V spotkanie 09.03.2016r. „Kary i konsekwencje”
 • VI spotkanie 23.03.2016r. „Jak postępować z agresją dziecka”
 • VII spotkanie 06.04.2016r. „Dziecko nadpobudliwe- szkoła i nauka”
 • VIII spotkanie 20.04.2016r. „Jak współpracować ze szkołą”

Zapisy na warsztaty prosimy zgłaszać telefonicznie na numer Poradni: (17) 221 84 57, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram dyżurów specjalistów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach w Międzyszkolnej Bursie w Ropczycach:

 • I. 15 paździenika 2015r. 16:00-17:00 – psycholog Monika Buszek-Zawadzka
 • II. 12 listopada 2015r. 16:00-17:00 – pedagog Paulina Czapiga
 • III. 10 grudnia 2015r. 16:00-17:00 – pedagog / neurologopeda Mariola Gątarska
 • IV. 14 stycznia 2016r. 16:00-17:00 – pedagog Magdalena Jemioło
 • V. 11 lutego 2016r. 16:00-17:00 – psycholog / doradca zawodowy Aldona Żaba
 • VI. 10 marca 2016r. 6:00-17:00 – psycholog Ludmiła Materowska
 • VII. 14 kwietnia 2016r. 16:00-17:00 – pedagog Katarzyna Mielniczek
 • VIII. 12 maja 2016r. 16:00-17:00 – psycholog Agata Zagórska-Kliś
 • IX. 09 czerwca 2016r. 16:00-17:00 – logopeda Magdalena Zięba