NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

„Rozwiń skrzydła, orle biały –
I koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
W sercach naszych miłość wznieć.”

3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w Europie i  drugą, po amerykańskiej, na świecie. Konstytucja 3 Maja wprowadzała zasadę trójpodziału władzy,  przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz znosiła wolną elekcję i zasadę liberum veto. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Regulowała więc zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Choć Konstytucja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz  zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego. Dwa dni po jej uchwaleniu dzień 3 maja uznano za święto narodowe. Jego obchody były zakazane podczas rozbiorów kraju. Święto 3 Maja zostało  przywrócone w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.  Zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, zakazane było także w PRL. Po zmianie ustroju, od 1990 roku  3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Nauczyciele bibliotekarze