ROK ROZWOJU KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH

rok-rozwoju-kompetencji-czytelnczych

Kreowanie kultury czytelniczej i rozwijanie czytelniczych kompetencji to jedno z ważniejszych zadań współczesnej szkoły. Zadanie to znalazło się wśród kierunków polityki oświatowej wytyczonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok 2015/2016. Zapoznanie uczniów z dorobkiem światowej i polskiej klasyki literackiej, uwrażliwienie na ważne wydarzenia literackie, rozbudzenie motywacji do czytania to zadania, które można realizować w ramach nauczania każdego przedmiotu a szczególnie przedmiotów humanistycznych, wykorzystując różnorodne metody i formy pracy z uczniem. Sprawą oczywistą jest, że na początku należy zdiagnozować potrzeby młodzieży. Podczas indywidualnych rozmów w bibliotece uczniowie sugerują i zgłaszają potrzeby zakupu wybranych książek. Nie trzeba się bać literatury popularnej. Te teksty, może pozbawione wielkich wartości literackich, pozwalają kształtować postawy, uczą empatii, powodują, że młodzież chętnie nawiązuje kontakt z książką.