KU PAMIĘCI KS. DRA JANA ZWIERZA

3 listopada, w ramach Dnia Zadusznego, członkowie Samorządu Uczniowskiego w składzie: Marcin Sikora , Karolina Kujda wraz z opiekunem Samorządu Panem Bogusławem Wojnowskim udali się na grób założyciela naszej szkoły - ks. dra Jana Zwierza. Pamięć o nim uczcili symbolicznym zapaleniem zniczy oraz krótką modlitwą .

Karolina Kujda