Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zobacz zdjęcia

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowoczesny i rozwijający się zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość rozwoju oraz dużej satysfakcji z wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy poszukują pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko przystosować się do zmieniającej technologii.

2. Na kierunku wprowadzona została innowacja pedagogiczna pod nazwą : INSTALACJE WODNE I OGRZEWANIE

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
Kwalifikacja 1 BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Kwalifikacja 2 BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4. Sylwetka absolwenta

  W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

5. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA:

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie w :
 • firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 • przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 • serwisach w/w urządzeń,
 • firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • centrach ekologicznych systemów grzewczych,
 • ramach własnej działalności gospodarczej.

6. Baza dydaktyczna Baza dydaktyczna to przede wszystkim bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne w których znajdują się pracownie: obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, pracowni spawania elektrycznego i gazowego, pracownia energetyki odnawialnej, sale lekcyjne. W pracowni energetyki odnawialnej znajdują się zestawy ćwiczeniowe urządzeń oźe w tym : zestaw kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych , pomp ciepła oraz paneli pv.

Wszystkie zestawy pozwalają na badanie instalacji oraz montaż poszczególnych elementów instalacji w całość. Uczniowie nabywają praktyczną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Warunki kształcenia są bardzo dobre. Sprzęt zakupiony na warsztaty spełnia wszystkie wymogi edukacyjne a także rynkowe co pozwala uczniom na zapoznanie się z najnowsza technologia stosowana w firmach w których przyszłości będą mogli podjąc pracę po zakończeniu edukacji.