Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zobacz zdjęcia

Technik mechanizacji rolnictwa

1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Absolwent posiada umiejętności z zakresu planowania prac w rolnictwie i gospodarowania sprzętem rolniczym oraz napraw parku maszynowego w gospodarstwie. Rynek mechanizacji rolnictwa i agrotechniki rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla tego zawodu.

2. Informacje dodatkowe: Uczeń w trakcie kształcenia będzie miał możliwość nabyć uprawnienia w ramach innowacji pedagogicznej spawania metodą TIG 141 i Mag 135.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • a) Kwalifikacja 1: M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • b) Kwalifikacja 2: M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
 • c) Kwalifikacja 3: M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

4. Sylwetka absolwenta

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • c) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • e) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
 • f) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.
  Ponadto uczeń uzyskuje:
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • prawo jazdy kat. „T”;
 • świadectwo ukończenia kursu kierowcy operatora kombajnów zbożowych;
 • świadectwo ukończenia kursu kierowcy operatora wózków jezdniowych zasilanych silnikami niskoprężnymi i wysokoprężnymi z instalacją gazową oraz elektryczne sieciowe i akumulatorowe o masie udźwigu 3,2 tony i wysokości składowania 3,3m;
 • świadectwo ukończenia kursu chemizacyjnego;
 • kwalifikacje do cięcia i obsługi plazmy.
 • 5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – po ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują uprawnienia rolnicze respektowane w całej Unii Europejskiej i mogą:

  • a) prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego,
  • b) prowadzić i przejmować gospodarstwa rolne,
  • c) pracować jako menadżer przedsiębiorstw rolnych lub właściciel przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;
  • d) podjąć pracę zawodową na stanowisku przedstawiciela handlowego producentów sprzętu rolniczego; jako serwisant renomowanych producentów sprzętu rolniczego rozprowadzanego na polskim rynku, kontynuować naukę na wybranej uczelni
  • 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia Zajęcia teoretyczne odbywają się w przystosowanych i odpowiednio wyposażonych pracowniach do przedmiotów takich jak: maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, podstawy techniki, podstawy rolnictwa itp. Lekcje prowadzone są w budynku głównym szkoły i na świeżo odremontowanych i doposażonych warsztatach szkolnych. Uczniowie mają do dyspozycji szereg różnego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych. Szkoła ma możliwość przeprowadzania egzaminów zawodowych. W planie nauczania jest zawartych szereg różnorakich wycieczek zawodowych: wyjazdy na targi maszyn i urządzeń rolniczych AGROTECH Kielce, AGRO SHOW Bednary koło Poznania, PTAK WARSAW EXPO Warszawa, targi motoryzacyjne TSLA Expo Jasionka, centrum szkoleniowe CLAAS w Niepruszewie, Kombinat Rolny w Kietrzu oraz pokazy pracy różnych maszyn i urządzeń rolniczych.