Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Zobacz zdjęcia

mechnik operatro pojazdów i maszyn rolniczych

1. Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Osoba kształcąca się w tym zawodzie jest przygotowana do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. To zawód polecany osobom zainteresowanym obsługą i serwisowaniem różnorodnych urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie, przetwórstwie roślinnym i zwierzęcym oraz w prowadzeniu niektórych prac ziemnych.

2. Informacje dodatkowe:

  Uczeń w okresie kształcenia ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania nowych uprawnień w ramach innowacji spawania metodą TIG 141 i MAG 135 oraz prowadzonych kursach:
 • a) operatora wózka widłowego,
 • b) operatora kombajnu zbożowego.

  3. Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia
 • MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

4. Sylwetka absolwenta:

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
 • b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • c) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • d) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

5. Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych - po ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej i mogą:

 • a) podjąć pracę zawodową w warsztatach mechanicznych serwisujących ciągniki, kosiarki i inne maszyny i urządzenia rolnicze,
 • b) być zatrudnieni jako mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych, kierowca samochodów osobowych i ciągników rolniczych,
 • c) prowadzić własne gospodarstwo rolne,
 • d) samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego uzyskując dotacje i dofinansowanie.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może kontynuować edukację i podwyższać kwalifikacje. Po uzupełnieniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikację: MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się na terenie szkoły i warsztatów szkolnych, w odpowiednio wyposażonych pracowniach. Na koniec kształcenia uczeń zdaje egzamin zawodowy, który odbywa się w naszej szkole.