Kucharz

Zobacz zdjęcia

kucharz

1. KUCHARZ to zawód dla osób z powołaniem, talentem kulinarnym i z prawdziwą pasją. Poza obowiązkowym wyczuciem smaku od kucharza oczekuje się bogatej wyobraźni, pomysłowości, umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw oraz ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Poza samym przygotowaniem dań, kucharz zajmuje się również ich podaniem w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Wizualna strona potrawy ma ogromny wpływ na jej ocenę, a serwowane dania powinny wyglądać jak dzieła sztuki. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, sprawowanie nadzoru nad pracą w kuchni tak, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. W gestii kucharza znajduje się również układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

2. Informacje dodatkowe:

3. Kwalifikacje zyskiwane w wyniku kształcenia:
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

4. Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • a) określania roli funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 • b) rozróżniania i przestrzegania procedur zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • c) stosowania receptur gastronomicznych;
 • d) rozróżniania metod i technik sporządzania potraw i napojów;
 • e) dobierania surowców do sporządzania potraw i napojów;
 • f) sporządzania potraw i napojów;
 • g) przestrzegania zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
 • h) rozpoznawania zmian zachodzących w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 • i) użytkowania sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw napojów;
 • j) oceniania organoleptycznie żywności;
 • k) dobierania zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów;
 • l) porcjowania i dekorowania wydawanych potraw i napojów;
 • m) monitorowania krytycznych punktów kontroli w procesach produkcji oraz podejmowania działań korygujących zgodnie z zasadami GHP ,GMP i systemem HACCP.

5. Kucharz znajdzie zatrudnienie w:
Kucharz może być zatrudniony w restauracjach, hotelach, pensjonatach, pizzeriach , barach itp. Może też znaleźć zatrudnienie w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, szpitalnych. Wraz z rozwojem usług gastronomicznych wielu kucharzy trafia do zajęć związanych z cateringiem. Jako szef kuchni kucharz może być odpowiedzialny za zespół pracowników i większy nacisk położyć na zarządzanie. Bardzo często kucharze decydują się też otworzyć własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

  Szkoła posiada pracownię technologiczną wyposażoną w:
 • stanowiska mycia rąk,
 • stanowisk sporządzania potraw i napojów wyposażone w : stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami , zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny, maszynki do mielenia, roboty kuchenne wieloczynnościowe ,bieliznę i zastawę stołową ,tace kelnerskie oraz stoły i krzesła. Ponad to pracownia wyposażona jest w zmywarkę do mycia naczyń ,piec konwekcyjno-parowy, kuchenkę mikrofalową ,naświetlacz do jaj,
 • stanowiska magazynowania i składowania surowców; chłodziarkę i zamrażarkę.
 • stanowiska przygotowania surowców i półproduktów, obróbki wstępnej brudnej i czystej – stoły ze stali nierdzewnej,
 • stanowiska ekspedycji potraw i napojów oraz stanowiska do mycia naczyń.
 • Kształcenie praktyczne może odbywać się w potencjalnych miejscach zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w tym zawodzie.