Kelner

Zobacz zdjęcia

kelner

1. KELNER to atrakcyjny zawód, dający dużo satysfakcji z wykonywanej pracy. To zawód dla osób chętnie nawiązujących relacje z innymi ludźmi i umożliwiający poznanie wielu osób. Kelner jest wizytówką lokalu gastronomicznego, bo to on go reprezentuje przed gośćmi. Jego fachowość zapewnia obsługę na najwyższym poziomie, gwarantując sukces lokalu i powrót gości. W zawodzie tym ceniona jest wysoka kultura osobista, dobra prezencja, dbałość o wygląd, uprzejmość, fachowość, dobra pamięć, lojalność, umiejętność współpracy w zespole. Profesjonalna obsługa kelnerska to jeden z największych atutów lokalu gastronomicznego.

2. Informacje dodatkowe

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 • a. Kwalifikacja 1: TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich.
 • b. Kwalifikacja 2: TG.11 Organizacja usług gastronomicznych.
 • 4. Sylwetka absolwenta

   Absolwent kończący szkołę w zawodzie kelner będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  • a) planowania czynności związanych z obsługą kelnerską;
  • b) obsługiwania gości zgodnie z obowiązującymi standardami;
  • c) planowania jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia;
  • d) opracowywania kart menu;
  • e) doradzania gościom w wyborze potraw i napojów;
  • f) przyjmowania i rejestracji zamówień gości;
  • g) dobierania urządzeń, bielizny i zastawy stołowej oraz sprzętu serwisowego do podawania potraw i napojów;
  • h) nakrywania stołów zgodnie z zamówieniem gości;
  • i) sporządzania potraw i napojów w obecności gości;
  • j) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach gastronomicznych;
  • k) dobierania metod serwowania potraw i napojów;
  • l) wykonywania usług kelnerskich podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
  • m) wykonywania czynności związanych z realizacją zamówień hotelowych room service;
  • n) wykonywania czynności porządkowych, rozliczania sprzętu, zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usługi;
  • o) planowania i organizacji obsługi przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
  • p) przygotowywania oferty usług gastronomicznych;
  • q) obsługiwania elektronicznych urządzeń rejestrujących i kas kelnerskich;
  • r) stosowanie programów komputerowych wspomagających rozliczanie usług gastronomicznych.
  • 5. Kelner znajdzie zatrudnienie w: restauracjach, kawiarniach, barach, pubach, zakładach gastronomicznych w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na statkach i promach, firmach cateringowych, we własnej firmie.

   6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

    Szkoła posiada:
   • -pracownię obsługi gości ze stanowiskiem barowym, meblami, wyposażeniem, naczyniami, sztućcami i materiałami pomocniczymi, stołami restauracyjnymi, pomocnikami i wózkami kelnerskimi,
   • -pracownię technologiczną ze stanowiskami, sprzętem i urządzeniami do sporządzania potraw i napojów. Szkoła organizuje praktyki zawodowe z warunkami pracy właściwymi dla nauczania zawodu w wymiarze 8 tygodni.