Cukiernik

Zobacz zdjęcia

cukiernik

1. CUKIERNIK to zawód dla ludzi pomysłowych i z wyobraźnią, istotne są tu zdolności manualne niezbędne przy dekorowaniu ciast i deserów. W zawodzie tym istotna jest pomysłowość, umiejętność modyfikowania przepisów oraz dostosowania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie realizować umie realizować swoje autorskie pomysły. Jego praca polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów oraz elementów dekoracyjnych.

2. Informacje dodatkowe

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych.

4. Sylwetka absolwenta.

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • a) sporządzania różnych rodzajów wyrobów cukierniczych oraz ich oceny;
 • b) posługiwania się dokumentacją technologiczną oraz korzystania z receptur cukierniczych;
 • c) planowania procesu technologicznego produkcji wyrobów cukierniczych;
 • d) dobierania i przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów cukierniczych;
 • e) obsługiwania magazynu i urządzeń oraz drobnego sprzętu cukierniczego stosowanego w procesie produkcji cukierniczej;
 • f) przestrzegania zasad dobrej GMP, GHP oraz systemu HACCP;
 • g) opracowania projektów dekoracji wyrobów cukierniczych i ich wykonania;
 • h) dekorowania wyrobów cukierniczych;
 • i) konfekcjonowania wyrobów cukierniczych i przygotowania ich do ekspedycji;
 • j) absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji TG.04 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji TG.17 oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

5. Cukiernik znajdzie zatrudnienie w: Cukiernik może być zatrudniony w zakładach przetwórstwa spożywczego, produkujących wyroby cukiernicze i ciastkarskie, a także u prywatnych właścicieli ciastkarni, cukierni lub w restauracjach i hotelach. Może też sam otworzyć własną cukiernię.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

  Szkoła posiada pracownię technologiczną wyposażoną w:
 • -stanowiska magazynowania i składowania surowców cukierniczych,
 • -stanowiska przygotowania surowców i półproduktów cukierniczych,
 • -stanowisko wypieku półproduktów i wyrobów gotowych (piec konwekcyjno-parowy),
 • -stanowiska dekorowania wyrobów cukierniczych.
Kształcenie praktyczne może odbywać się w potencjalnych miejscach zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w tym zawodzie.