Technik architektury krajobrazu

Zobacz zdjęcia

technik architektury krajobrazu

1. Technik architektury krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, zawód coraz częściej poszukiwany na europejskich rynkach pracy. Architekt krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Nadzoruje pielęgnację parków, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

2. Informacje dodatkowe:

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: W toku nauki uczeń zdaje dwa egzamin, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury
 • krajobrazu

  4. Sylwetka absolwenta. Absolwent kończący szkolę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:
 • • urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień, towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
 • • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • • pielęgnacji i konserwacji istniejących oraz nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach itp.),
 • • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu,
 • • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • • w firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów,
 • • w urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • • w firmach ogrodniczych,
 • • w firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • • w ramach działalności gospodarczej na własny rachunek.
 • 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia Szkoła dysponuje dwoma pracowniami do nauczania przedmiotów zawodowych, wyposażonymi w: komputery z dostępem do Internetu , programy do projektowania ogrodów, projektory, tablice multimedialne, mikroskopy do oceny stanu zdrowotnego roślin. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Klasy architektury krajobrazu posiadają ponadto własną pracownię praktyczną, w której uczą się wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kółko florystyczne, wycieczki zawodowe, kursy florystyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu przyszkolnego, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się w firmach zajmujących się architekturą zieleni.