3TżG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 pr.pl.żipr.g-1/3 DD 115
pr.pl.żipr.g-2/3 SN 112(1)
r_geografia-3/3 BW 307
prac.gastron-1/3 DD 116
prac.gastron-2/3 SN @
geodez. inż.-3/3 MG 102
j.angielski-1/2 JW 114
j.angielski-2/2 DS 112(2)
wf-1/3 Ki @
wf-3/3 #W6 @
wf-1/3 Ki @
wf-3/3 #W6 @
2 8:50- 9:35 pr.pl.żipr.g-1/3 DD 115
pr.pl.żipr.g-2/3 SN 112(1)
kataster i g-3/3 CA 102
prac.gastron-1/3 DD 116
prac.gastron-2/3 SN @
geodez. inż.-3/3 MG 102
matematyka KJ 103 j.angielski-1/2 JW 114
j.angielski-2/2 DS 112(2)
wf-1/3 Ki @
wf-3/3 #W6 @
3 9:40-10:25 dz.gosp.w.ga-1/3 SN 115
ćwi.ob.i kar-3/3 CA 102
prac.gastron-1/3 DD 116
prac.gastron-2/3 SN @
geodez. inż.-3/3 MG 102
religia KD 206 r_matematyka KJ 303 r_biologia-1/3 ES 113
r_geografia-3/3 BW 307
4 10:45-11:30 zasad.żyw.-1/3 DD 205
geodez. inż.-3/3 MG 102
prac.gastron-1/3 DD 116
prac.gastron-2/3 SN @
teren.ćw.geo-3/3 CA 102
j.polski CK 302 j.niemiecki-1/2 BH 311
j.niemiecki-2/2 AM 221
u_hist.i sp. AK 207
5 11:35-12:20 usługi.gastr-1/3 DD 205
geodez. inż.-3/3 MG 102
prac.gastron-1/3 DD 116
prac.gastron-2/3 SN @
teren.ćw.geo-3/3 CA 102
j.polski CK 302 u_hist.i sp. AK 207 r_matematyka KJ 103
6 12:25-13:10 r_biologia-1/3 ES 113
geomatyka-3/3 MG 102
usługi.gastr-1/3 DD 115
teren.ćw.geo-3/3 CA 102
pr.obsł.klie-1/3 DD 309
pr.obsł.klie-2/3 KN 311
r_geografia-3/3 BW 221
j.polski CK 302 religia KD 206
7 13:15-14:00 org.pr.gastr-1/3 DD 205
geomatyka-3/3 MG 102
tech.gas.z t-1/3 CM 310
teren.ćw.geo-3/3 CA 102
r_biologia-1/3 ES 113
ćwi.ob.i kar-3/3 CA 102
z_j.obcy-1/3 DS 112(2)
z_j.obcy-2/3 KH 209
zaj.wych DS 103
8 14:05-14:50   tech.gas.z t-1/3 CM 310
teren.ćw.geo-3/3 CA 102
kataster i g-3/3 CA 102    
Obowiązuje od: 9 maja 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 16.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum