1Tia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 p.p. WA 309 j.polski PM 308 wf-2/3 SS @
j.angielski-3/3 KH 112(1)
j.angielski-1/3 DS 112(2)
e_dla_bezp-3/3 CU @
historia BW 307
2 8:50- 9:35 religia SC 206 j.polski PM 308 r_matematyka DA 104 matematyka DA 104 j.angielski-1/3 DS 112(2)
j.angielski-3/3 KH 112(1)
3 9:40-10:25 fizyka RF 204 j.niemiecki-1/2 AM 221
j.niemiecki-2/2 BH 311
religia SC 207 zaj.wych BW 307 j.niemiecki-1/2 AM 221
j.niemiecki-2/2 BH 311
4 10:45-11:30 biologia ES 113 j.angielski-1/3 DS 112(2)
j.angielski-3/3 KH 209
j.polski PM 308 e_dla_bezp-1/2 CU 104
informatyka-2/2 RF 220
informatyka-1/2 RF 217
di i na ur t-2/2 MM 218
5 11:35-12:20 geografia BW 307 historia BW 307 syst.oper.-1/2 SJ 219
urz.tech.kom-2/2 ŁM 301a
urz.tech.kom-1/2 SD 217
syst.oper.-2/2 SJ 219
syst.oper.-1/2 SJ 219
di i na ur t-2/2 MM 218
6 12:25-13:10 matematyka DA 104 di i na ur t-1/2 PP 220
syst.oper.-2/2 SJ 219
syst.oper.-1/2 SJ 219
urz.tech.kom-2/2 ŁM 301a
urz.tech.kom-1/2 SD 217
syst.oper.-2/2 SJ 219
syst.oper.-1/2 SJ 219
di i na ur t-2/2 MM 218
7 13:15-14:00 wf-1/3 #W2 @
wf-2/3 SS @
wf-3/3 AP @
di i na ur t-1/2 PP 220
syst.oper.-2/2 SJ 219
chemia SB 103 wf-3/3 AP @  
8 14:05-14:50 wf-1/3 #W2 @
wf-2/3 SS @
wf-3/3 AP @
di i na ur t-1/2 PP 220 wf-1/3 #W2 @    
Obowiązuje od: 9 maja 2019 r.
Drukuj plan
wygenerowano 16.05.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum