I POWIATOWY SEJMIK HISTORYCZNY

PIERWSZY POWIATOWY SEJMIK HISTORYCZNY - 27 STYCZEŃ 2016r.

pt. „Holokaust na ziemiach polskich podczas II wojny światowej”

Do udziału w Sejmiku zapraszamy 4 osobowe zespoły uczniów z klasy III gimnazjum wraz z opiekunem. Celem Sejmiku jest upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, rozbudzanie zainteresowań młodzieży oraz popularyzacja historii najnowszej.

W tym roku tematem przewodnim jest „Holokaust na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”. Sejmik odbywać się będzie w Międzynarodowym Dniu Pamięci o ofiarach Holokaustu. Organizatorem I Powiatowego Sejmiku Historycznego jest nauczyciel historii Agnieszka Kasprzyk.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności Zespołu Uczniów wraz z opiekunem do dnia 20 stycznia 2016r. tel. 17 221-83-79.

  • Każdy zespół uczniów przygotowuje wcześniej: Prezentację multimedialną, na temat jednego z wybranych obozów koncentracyjnych (Majdanek, Sobibór, Bełżec, Stutthof, Gross-Rosen, Treblinka). Prezentacja wykonana w programie Microsoft PowerPoint, max. 20 slajdów. Przygotowane materiały uczniowie będą prezentować podczas warsztatów w trakcie Sejmiku. Każdy zespół będzie w trakcie warsztatów opowiadał o obozie, o którym przygotował prezentację, wystąpienie ok. 7 minut.
  • Plakat w formacie A3 przygotowany techniką dowolną na temat: Jeden dzień z życia w obozie” – rozstrzygnięcie konkursu w trakcie trwania Sejmiku.