POLSCY NOBLIŚCI LITERACCY

„Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami jest na bakier, na jeden żywot jest skazany”

Józef Czechowicz

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie czytelniczym – „POLSCY NOBLIŚCI LITERACCY”

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną .
 2. Czas trwania konkursu: od 23-listopada do 10 lutego 2016r.
 3. Konkurs podzielony jest na dwa etapy
 4. Finał konkursu: początek lutego.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wartościowej literatury
 2. Mobilizowanie do czytania i zdobywania wiedzy
 3. Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury
 4. Pobudzanie wyobraźni i wrażliwości uczniów
 5. Kształtowanie gustów czytelniczych
 6. Podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole

I ETAP:

 1. Uczniowie czytają powieść i ” Quo vadis’’ i ,,Chłopi’’
 2. Uczniowie piszą test ze znajomości treści wyżej wymienionych powieści (termin: około 23.01.2015r.).
 3. Komisja sprawdza testy i wyłania prace z najwyższą punktacją.

II ETAP:

 1. W etapie II biorą udział uczestnicy, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów w etapie I
 2. Uczniowie czytają wiersze W. Szymborskiej i Cz. Miłosza i i piszą interpretację wylosowanego przez siebie wiersza –początek lutego.
 3. Komisja sprawdza najładniejszą interpretację i przydziela punkty.
 4. I miejsce zajmuje uczestnik, który w obu etapach zdobył najwyższą liczbę punktów.
 5. Za I, II, III miejsce przyznane zostaną nagrody- niespodzianki.

Więcej informacji można uzyskać w bibliotece szkolnej

Organizator: J.Kosiak