WYBORU DO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU

OGŁOSZENIE z dnia 20.10.2015r. DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO - TECHNICZNYCH i SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO O WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

W OKRĘGU WYBORCZYM Nr 3 w Zespole Szkół Agro - Technicznych

Na podstawie §23 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przyjętego uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Uchwały Nr XXIX/224/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 06 października 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Ogłasza się I Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego odbędą się w dniu 24 listopada 2015 roku w budynku szkolnym w Ropczycach, ul Mickiewicza 13

Kandydaci na Radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 26 października 2015 roku do godz 14:00 w Sali 307 (u. p. Wojnowskiego)

ogloszenia samorządu uczniowskiego