Koło Caritas

Szkolne koło Caritas zostało powołane 28 lutego 1997 roku przez Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej - księdza Stanisława Słowika a zatwierdzone przez Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego. Było ono trzecim kołem szkolnym działającym w diecezji rzeszowskiej. Mottem przewodnim pełnionej przez nas działalności są słowa: „Podaruj ludziom miłość nim odejdą”. Za cel młodzież postawiła sobie chęć niesienia pomocy innym - bardziej potrzebującym osobom w naszej wspólnocie szkolnej, w swojej parafii i diecezji. Za patrona Szkolnego Koła Caritas młodzież jednomyślnie wybrała św. Mikołaja. Na początku istnienia Koło liczyło 24 członków, obecnie 40. Pierwszym asystentem kościelnym został ksiądz Stanisław Mirek. Następnymi opiekunami SKC byli księża: Henryk Rzeźnik, Czesław Matuła, Grzegorz Siciak, Mariusz Godek i Mieczysław Paśko. Opiekunkami ze strony szkoły zostały panie: Bożena Damian i Krystyna Szot, które funkcję tę pełniły do roku 2005. Obecnie opiekunem jest pani Anna Musak. Pierwszym przewodniczącym Koła został uczeń Technikum Ogrodniczego - Andrzej Kud. Od początku istnienia Koła funkcję tę pełnili:

  • Andrzej Kud założyciel
  • Elżbieta Misiora
  • Beata Szeliga
  • Anna Bulicz
  • Małgorzata Knych
  • Edyta Szalbot
  • Andrzej Walczyk
  • Kinga Basamania

obecnie to Andrzej Kud nawiązał współpracę z panią Marią Rutką, która w ówczesnym czasie była prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Ropczycach i całej gminie. Ustalono, że młodzież naszego Koła systematycznie, co dwa tygodnie spotykać się będzie z dziećmi niepełnosprawnymi. Każdemu dziecku przydzielono dwóch opiekunów. Wspólne spotkania przebiegały pod kątem wspólnej modlitwy, malowania, słuchania i śpiewania piosenek orz ćwiczeń ruchowych na sali gimnastycznej. Nie mogło zabraknąć wspólnych ognisk i wycieczek na trasach: Łańcut - Leżajsk, Dukla - Miejsce Piastowe - Odrzykoń - Prządki, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków - ZOO - Łagiewniki, Ojców - Piaskowa Skała, Warszawa, Krynica- Stary Sącz - Tuchów, Bieszczady - Tarnica, Zakopane. Członkowie SKC przygotowali i przedstawili sztuki: „Julia” i „Akathistos”.

Zebrane podczas wymienionych przedstawień datki przekazane zostały na cele charytatywne. W 1998 roku włączyliśmy się w działalność świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych, która na wniosek ks. Macieja Figury i ks. Stanisława Mirka powstała w Ropczycach. Tradycją naszego Koła była również organizacja Jasełek połączonych z opłatkiem dla przechodniów. Młodzież SKC zbierała wśród mieszkańców Ropczyc i okolic dobrowolne datki, które później były przekazywane na cele naszego Koła (na spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi, z rodzin patologicznych i inne). Od 2000 roku, co roku we wrześniu w naszej szkole ma miejsce kiermasz podręczników używanych, który prowadzony jest przez młodzież SKC. Corocznie dochód przeznaczany jest na cele SKC. Z pieniędzy tych organizowana jest w miesiącach zimowych akcja dożywiania uczniów biednych. W celu pozyskania funduszy na ten cel organizujemy zbiórkę owoców, które później sprzedawane są wśród młodzieży naszej szkoły. Kolejną dużą akcją prowadzoną przez SKC jest „Świąteczna paczka dla potrzebujących” organizowana od 2006 roku przez obecnego opiekuna SKC.

Już w listopadzie dzięki uprzejmości właścicieli ropczyckich sklepów umieszczane są w nich świątecznie udekorowane pudełka. Przez cały miesiąc mieszkańcy miasta i okolic mają możliwość podzielenia się tym, co mają, a czego brakuje innym. Z zebranych darów udaje nam się zrobić ok. 50- 60 paczek, które tuż przed świętami Bożego Narodzenia wręczane są uczniom. W każdej paczce znajdują się: mąka, cukier, makaron, olej, ryż oraz słodycze i maskotki dla najmłodszego rodzeństwa naszych uczniów.

Organizujemy także wśród nauczycieli zbiórkę sprzętu domowego (łóżka, meble, pościel, koce, odzież, itp.) i staramy się dotrzeć do rodziny każdego ucznia, który wymaga takiej pomocy. W każdym roku zarząd Koła wraz z opiekunami bierze udział w zjazdach dekanalnych i diecezjalnych Szkolnych Kół Caritas. Zjazdy takie organizowane były dwukrotnie w naszej szkole- w 2003 i 2007 roku. W nagrodę za wzorową działalność w Szkolnym kole Caritas 3 osoby uczestniczyły w Ogólnopolskim Sympozjum SKC we Włocławku (Edyta Szalbot, Monika Maruszak i Wojciech Wajda).

Członkowie naszego Koła działają nie tylko charytatywnie. Pomagają również w wydawaniu gazetek religijnych, prowadzeniu biblioteczki religijnej. Biorą udział w konkursach religijnych. Chętnie angażują się w przygotowania akademii i wieczornic poświęconych pamięci ważnych postaci.

Anna Musak