Ogłoszenia

ROK 2018


1. Obowiązujące Regulaminy w Zespole Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach są do wglądu w bibliotece szkolnej. Wszystkie formularze (wnioski itp.) dla nauczycieli i pracowników dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce dla nauczyciela/pliki

4. INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ PUSTA BAZĘD DANYCH W CELU PRZYGOTOWANIA I WYDRUKOWANIA ŚWIADECTW 26-43