Ogłoszenia

ROK 2017


1. Obowiązujące Regulaminy w Zespole Szkół Agro - Technicznych w Ropczycach są do wglądu w bibliotece szkolnej. Wszystkie formularze (wnioski itp.) dla nauczycieli i pracowników dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce dla nauczyciela | pliki

2. Plan konferencji 20 czerwiec 2017r. godz 13:00 pobierz

3. Konferencja plenarna 3 lipca 2017r. godz. 9:00  pobierz

4. INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ PUSTA BAZĘD DANYCH W CELU PRZYGOTOWANIA I WYDRUKOWANIA ŚWIADECTW 26-43